Elenos Voverienės

Rytų tapybos studijos “Bambuko sodai“

10-mečio proga, paroda

 

Kaip danguje taip ir žemėje...“

Kovo 26 - 2015m  (LRT parodu salė)

2 - DALIS