"Poezija ir Tapyba - dvi seserys,

kurios moko mylėti, gelbsti

paskendusius tamsybėse,

apšviečia kelią ieškantiems tiesos..."