... O kartais, kai sustoja laikas ir gera būti vienumoje,

arbatos spalva nuramina sieloje pakilusią audrą...

 

     Rytų kultūrai būdingas tylus gyvenimo ritmas.

     Nuo seno kinų išminčiai siekė hormonijos, stebėdami gamtą. Įsižiūrėjus į ją – daug pamatai, sužinai, pajunti Visatos ritmą, nugirsti paukščių šneką, jų čiulbėjimą, pastebi pražydusį persiko žiedą, užuodi lietaus ir gėlių – tampi šio grožaus pasaulio dalimi... Arbata, poezija, kaligrafija ir tapyba buvo šio gilaus mąstymo sakramento neatskiriamos dalys.

     Arbatos gėrimas – nuo senų laikų gyvuoja kaip Rytuose, taip ir Vakarų šalių kultūroje. Kai norime priimti svečią ar pagerbti žmogų, tai vienas iš būdų užmegzti kontaktą, siūloma išgerti arbatos. .

 

 

 

     Kinija laikoma arbatos gimtine, jos atradimas siekia VIII amžių, Tang dinastijos laikus, Guangdong provinciją

 

     Nuo tų laikų arbatos gėrimas tapo būtina ivairių sluoksnių žmonių gyvenimo dalimi, pradedant nuo imperatoriaus ar premier ministro, baigiant paprastų žmonių kasdieniniame gyvenime ir kilniausiais momentais...

 

    Arbatos pateikimas buvo ir yra traktuojamas, kaip nuolankumas, pasižeminimas prieš kitą žmogų ar vyresnį, garbingesnį asmenį, suprantamas, kaip didelė pagarba kitam.

     Tang dinastijos laikais, 618-907 metais,arbata buvo naudojama kaip vaistas, o tik vėliau pritaikyta kasdieniniam gėrimui. Tuomet buvo atrastas Gongfu Cha arbatos paruošimo būdas.

     Ši tradicija gimė imeratoriaus rūmuose.

 

     Nežiūrint į daugybę rūpesčių bei politinę itampą, imperatorius skirdavo laiką arbatos ceremonijai, kurios tikslas – išsaugoti organizmo pusiausvyrą bei sveiką mastymą.

     Beje, arbatos ceremonija tapo vienu kilniausių laisvalaikio praleidimo būdų.

 

 

 

           

     Arbata padeda susikaupti, mąstyti apie gyvenimo prasmę, nurimti, paruošti sielą pokalbiui su gamta, bendraminčiais, užgirsti Dievo balsą tyloje...

    

    „Bambuko sodai“ buvo kuriami tikslu atstatyti žmogaus palūžusią sielą, sutvirtinti  ieškančius tiesą.

 

     Kinijoje tokie žmonės atrado Dao, išvertus – Kelias – Dievas Kūrėjas, viskuo,kas yra nuostabu- šaltinis.

 

     Ieškant atsakymo, kur yra tiesa, radau Jėzų Kristų. Jis sako: „Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas!..“

                                                       Jono 14,6

 

     Tinkamai paruošta ir išgerta arbata, kai mąstai apie amžinas vertybes, primena man žodžius iš Šventojo Rašto: „Todel ar valgote, ar geriate ,ar šiaip ką darote– darykite Dievo šlovei“

     1 Korintiečiams 10,31

 

     Tapybos studijos metu ragauname ivairias rūšis šių metų derliaus arbatą. Arbatos gali atsigerti ir netikėtai užklydęs žmogus, ar bendraminčių būrys, kuriems reikia tylos ir dvasinės ramybės. Apsupti gražaus sodelio žaluma, su meile paruoštas arbatos gurkšnis, colio didumo puodelyje, pilnai atgaivina ištroškusią sielą...

    „Visi, kurie trokštate, ateikite...” Izaijo 55,1